ลงทะเบียนนัดหมายการให้ถ้อยคำ
ข้อกำหนดการใช้งานระบบนัดหมายการให้ถ้อยคำ กรณีลงทุนกับบริษัท Forex-3D กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ลงทะเบียนนัดหมายการให้ถ้อยคำได้เฉพาะผู้เสียหายที่ลงทะเบียนไว้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วเท่านั้น

ข้อมูลจากการลงทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 11:46 น.

ผู้เสียหายที่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลด "เอกสารแสดงรายละเอียดการลงทุน FOREX - 3D" ได้โดย คลิกที่นี่ New

ขั้นตอนการใช้งานระบบนัดหมายการให้ถ้อยคำ กรณีลงทุนกับบริษัท Forex-3D กรมสอบสวนคดีพิเศษ

  1. กรอก "เลขประจำตัวประชาชน" และ "อีเมล (Email)" ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อทำการยืนยันตัวตน
  2. เลือกสถานที่ที่สะดวกในการให้ถ้อยคำ
  3. เลือกวันที่นัดหมายให้ถ้อยคำตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนดเท่านั้น หากวันใดมีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วจะไม่มีวันดังกล่าวปรากฏให้เลือก
  4. ตอบคำถาม แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) และกำหนดรหัสผ่านสำหรับตรวจสอบข้อมูล (กรมสอบสวนคดีพิเศษจะประกาศช่องทางการตรวจสอบข้อมูลให้ทราบภายหลัง)

โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เอกสารหลักฐานการชักชวน เอกสารการรับเงิน โอนเงิน Statement หรือสลิปต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนและความเสียหาย และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเคลื่อนไหว มาในวันนัดหมายให้ถ้อยคำ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

***เมื่อลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้***

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-142-2831

 
ขั้นตอนที่ 1 กรอก "เลขประจำตัวประชาชน" และ "อีเมล (Email)" ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ